slideshow home

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

De Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het behoud van een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.