slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Alle nieuwsberichten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Voor particulieren én huurders

Donderdagavond 13 April in de Twee Gemeenten

Op 13 April zal de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje een Energie info Markt gaan organiseren waar u - als particulier woningbezitter en als huurder - met diverse partijen in gesprek kunt en informatie kunt krijgen over de financiële en technische kanten van isolatie, besparing en opwekking. Er is veel ruimte voor gesprek en vragen.

Vertegenwoordigd zullen in ieder geval zijn:

 • De Gemeente Leeuwarden; o.a. voorlichting over subsidies en financiering,
 • Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje,
 • Elkien; voor al uw vragen als huurder,
 • Diverse particuliere partijen uit de regio; die kunnen helpen met bijv. verduurzamen,

ALV Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje – Voorafgaand aan de Energie info Markt – start ALV 19:30.

Houd onze nieuwskanalen in de gaten voor de definitieve invulling van de avond.

www.jirnsumenergie.nl/           www.facebook.com/JEKEnergie

Doe je (tweede) auto de deur uit en gebruik voortaan een deelauto.

Veel mensen hebben een auto voor de deur staan die ze eigenlijk maar weinig gebruiken terwijl de kosten wel door gaan. Andere mensen hebben geen eigen auto maar zouden er wel een af en toe willen gebruiken voor een ziekenhuis bezoek of een boodschap etc. Gezien het afnemende Openbaar Vervoer is dat voor meerdere inwoners wellicht een optie. Het gebruik van de deelauto is eenvoudig en gaat via de WeGo app. Hiermee reserveer je de deelauto, maak je hem open en doe je hem op slot. Er komt geen sleutel meer aan te pas.

Friesland Lease biedt nu via de Jirnsumer Energy Koöperaasje de mogelijkheid om een of meerdere elektrische deelauto’s in Jirnsum te plaatsen voor gebruik door abonnees.

Indien 10 inwoners een abonnement afsluiten plaatst Friesland Lease een elektrische deelauto met laadpaal in het dorp en bij 20 abonnees een tweede enz. Meerdere dorpen o.a. Oldeboarn en Akkrum zijn Jirnsum voor gegaan.

De kosten voor een abonnementhouder op een rijtje:

 • Een abonnement per maand van € 25,00 met een minimale termijn van 1 jaar.
 • Per kilometer € 0,20 en per uur € 2,00 met een max. per dag van € 20,00.

Voor niet-abonnementhouders zijn de kosten als volgt:

 • Per kilometer € 0,30 en per uur € 3,00 met een max. per dag van € 30,00.

De kosten per kilometer zijn inclusief de stroomkosten en verzekering. Per rit worden de kosten door leasebedrijf Friesland Lease in rekening gebracht en verzonden.

Geef je interesse door op of kom voor meer informatie naar de jaarbijeenkomst van de Jirnsumer Energy Koöperaasje op donderdag 13 april in de Twee Gemeenten.

Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons gehoord hebt. Uit de geluiden in het dorp zou je kunnen opmaken dat wij als bestuur weinig doen, maar het tegendeel is het geval. Zoals u wellicht weet hebben we een flinke klap gehad met het overlijden van onze voorzitter Jaap Goos  en niet lang daarna met het overlijden van onze secretaris Reiner Yntema. Uiteraard hebben die gebeurtenissen de nodige impact gehad op ons als bestuur.

Inmiddels is het bestuur aangevuld met Willy de Jong en Hans van Reenen en is de draad weer opgepakt.

Met het deels nieuwe bestuur hebben we eerst pas op de plaats gemaakt: we hebben geïnventariseerd  en onderzocht wat de situatie is waar we nu voor staan, wat we tot nu toe hebben gedaan en wat het effect daarvan is. Op basis van die analyse willen we een plan van aanpak opstellen voor 2023.  De missie van de JEK blijft een bijdrage leveren aan het behoud van een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen’. We willen dat vooral bereiken door Jirnsum duurzaam en onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, o.a. van belang omdat we in 2030 van het huidige aardgas af moeten zijn.

Die verduurzaming zou kunnen worden bereikt met het Isoleren van panden, zonnepanelen, windmolens, hydrothermiek en biovergisting. Daarbij doen zich echter de nodige complicaties voor[i]: voor een deel een kwestie van geld (isoleren is gewoon duur en het is niet altijd duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor leningen en subsidies), voor een deel een kwestie van techniek (bijvoorbeeld het overbelaste netwerk) en voor een deel ambtelijke traagheid, bijvoorbeeld de provinciale overheid die weinig meewerkt.

Bovenstaande maakt dat het bestuur van de JEK zich in 2023 vooral zal richten op:

 • de mogelijkheden van isolatie en de financiering daarvan.
 • preventie, ‘op wat je niet gebruikt hoef je niet te bezuinigen’.
 • een vervolg van het zeer geslaagde project met kinderen van de basisschool.
 • Omdat mobiliteit een groot deel vormt van onze ecologische voetafdruk en het Openbaar Vervoer verder afneemt, onderzoeken of er belangstelling is voor 1 of meerdere elektrische deelauto’s voor het dorp.

Verder blijven wij telkens kijken naar alle opties en hoe die zich ontwikkelen, maar richten wij ons vooral op alles wat nu al binnen ons bereik en uitvoerbaar is.

Met energieke groet,

Willy, Hans, Katrin,Tamir, Kees, Christian

De Jirnsumer Energiedag op woensdag 18 mei was een energieke topdag!
Er waren veel Junior Energiecoaches te zien, er werden mooie prijzen uitgereikt, wethouder duurzaamheid Bert Wassink loofde de intiatieven in Jirnsum en de Mad Science Energieshow maakte een spetterende indruk! 

Samen met It Tredde Ste, Kbs Sint Radboud, Plaatselijk Belang Jirnsum en de Gemeente Leeuwarden kijkt het JEK terug op een zeer geslaagde Energiedag!

2022 Energiedag

Loopt uw contract bijna af, of bent u op zoek naar een nieuwe energie leverancier? Kijk dan eens op de website van Energie van Ons (EvO) voor meer informatie en hoe zij u van lokale en groene energie kunnen voorzien.

Aanmelden kan momenteel alleen via energie cooperaties - zoals het JEK - die zijn aangesloten bij Energie van Ons. Door op het EvO logo te klikken welke u vind op onze homepage, of onder het kopje "groene energie" kunt u online het maanbedrag uitrekenen.

Besluit u om de overstap te maken, meld u dan ook meteen aan bij het JEK omdat u in dat geval vrijgesteld bent van contributie. Een win-win situatie noemen we dat!

 

https://energieloketleeuwarden.nl/scholen-in-jirnsum-aan-de-slag-met-junior-energiecoach/

Op vrijdag 4 maart was de feestelijke aftrap voor Junior Energiecoach in Jirnsum. Beide scholen, de It Tredde Sté en de Sint Radboud doen mee. De groepen 6, 7 en 8 gaan vanaf nu via leuke en leerzame opdrachten en challenges, aan de slag met energiebesparing. Zowel in de klas én thuis. Dit is de derde editie van Junior Energiecoach in gemeente Leeuwarden.

Bewustwording in klas en gezinnen vergroten

“Met energie kun je lachen” is niet voor niets de slogan van de Junior Energiecoach campagne. Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel van vijf weken voor kinderen (ca. 7-12 jaar) én ouders. Aan de hand van leuke filmpjes, geheime weekopdrachten, interessante weetjes en leuke spelletjes gaan de klassen en de gezinnen thuis, samen praktisch en spelenderwijs aan de slag. Om zo te ervaren hoe je gemakkelijk energie kan besparen en hier bewuster mee om te gaan. Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee.

Een duurzamer Jirnsum

De gezamenlijke inzet op de scholen kwam mede tot stand op initiatief van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje (JEK).  Het JEK zet zich in om Jirnsum te voorzien van duurzame energie en is actief bezig met ‘buurtgerichte energiebesparing’. Tamir van JEK vertelt; ”Je merkt dat het gezamenlijk met energiebesparing bezig zijn, gewoon het beste werkt. Mensen leren van elkaar, inspireren elkaar en zijn samen met iets bezig. Dat heeft meteen ook een sociaal aspect, samen doen en kennis delen én tegelijkertijd je buurt verduurzamen. We laten als energiecoöperatie graag zien dat je samen meer kunt bereiken en dat het je ook echt wat oplevert. Deze campagne van Junior Energiecoach op de Jirnsumer scholen sluit hier prachtig op aan.”

Waar bibber jij voor? Klik hier voor meer informatie en meld je aan of draag iemand aan!
Winter

In een vorig nieuwsbericht heeft u kunnen lezen over de oprichting van de werkgroep “Duurzaam SliGra” - een proefproject op de Slinke en Gravinnewei - die zich richt op wijkgerichte energiebesparing.

Deze werkgroep heeft een aantal enthousiaste bijeenkomsten gehad, totdat Corona weer roet in het eten gooide. Hierdoor heeft de groep uit naam van Sligra helaas nog geen plannen kunnen delen met de buurt.

Gelukkig heeft dit een aantal leden van de groep er niet van weerhouden om zelf een 7-tal huishoudens bij elkaar te krijgen om collectief de kruipruimte van hun woning te laten isoleren!

Zodra de werkgroep weer bijeen kan komen, zullen zij de buurt gaan informeren over hun plannen en ook mensen gaan benaderen die geïnteresseerd zijn in collectieve besparingsacties.

Bent u geïnteresseerd? Mail ons op .

Drocom