slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Alle nieuwsberichten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Definitieve agenda voor de algemene ledenvergadering

Datum: 13 oktober 2021
Locatie: De 2 Gemeenten
Inloop: 19:00
Start Deel 1: 19:30 JEK leden
Inloop Deel 2: 20:45
Start Deel 2: 21:00 Alle belangstellenden

De avond zal uit 2 delen bestaan, waarbij het 1e deel voor de JEK leden is en het 2e deel voor alle belangstellenden.


Deel 1 – 19:30 (JEK leden)

- Opening / Mededeling
- Presentatie Jaarverslag 2019 en 2020
- Presentatie Financieel Jaarverslag 2019 en 2020
- Vaststellen van Huishoudelijk regelement (HHR)
- Benoemen Kas controle commissie
- Rooster van Aftreden

Deel 2 – 21:00 (alle belangstellenden)

- Jaarplan 2021/2022 + Oproep voor meedoen bestuur en/of werkgroepen
- Wat is doel van de avond: contact met de bevolking
- Isolatie en besparing:
   + Proef project Slinke Gravinnewei - Praktijkvoorbeeld
   + Tjalling Reitsma – Over het financiële aspect van Isolatie en besparing (www.tjallingreitsma.nl)

Afsluiting

Proefproject Wijkgerichte energiebesparing Slinke en Gravinnewei (SliGra)

In Coronatijd hebben veel activiteiten op een laag pitje gestaan, zo ook het initiatief van JEK om een proefproject te starten voor wijkgerichte energiebesparing.

Maar 8 september was het dan eindelijk zover dat we een tiental geïnteresseerde bewoners van de SliGra in het Kattehûs, volgens de RIVM richtlijnen, konden informeren over onze ambitie.

De avond werd geopend met een introductie van Christian waar kort de pijlers van JEK aan bod kwamen, samen met de historie van dit proefproject. Ook vertelde hij waarom JEK eerst wil inzetten op energiebesparing.

Daarna heeft Rutger Melein verteld waarom we denken dat we het best op de SliGra kunnen beginnen en heeft hij laten zien wat de belangrijke factoren zijn die bijdragen aan energiebesparing. (klik hier voor de presentatie).

Aansluitend heeft Hidde samen met zijn broer Rutger, vaak ondersteund door vader Jan, zeer enthousiast verteld over alle besparingsacties die hij in zijn huis heeft doorgevoerd. Veelal relatief eenvoudige ingrepen, maar met aantoonbaar (er zijn veel metingen gedaan) resultaat.

Hidde is daardoor in staat geweest om zijn energierekening te verlagen, maar - waar hij eigenlijk het meest enthousiast over was - is tegelijkertijd ook het wooncomfort enorm toegenomen.

De toehoorders stelden veel vragen. Hieruit bleek wel dat er veel belangstelling is voor dit thema. We hebben de avond afgerond met de samenstelling van een werkgroep en afgesproken om binnenkort verder met elkaar te spreken.

Wordt vervolgd!

De Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje en PEUF zoeken samen met ondernemers in  Jirnsum naar oplossingen voor transportschaarste voor Zon op Dak.

Een groot gedeelte van Friesland heeft te maken met een tekort aan ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor kunnen veel zonneprojecten niet doorgaan. In Jirnsum heeft het bedrijventerrein It String ook te maken met dit probleem. Doordat Liander geen transportindicatie kan afgeven, kan er door de ondernemers geen subsidie aangevraagd worden voor zonnepanelen en blijven de daken op het bedrijventerrein leeg.

Het zou zonde zijn als

 

Omdat we liever fysiek dan digitaal met onze leden willen communiceren heeft het bestuur besloten de  jaarvergaderingen van 2019 en 2020 te combineren en na de zomervakantie 2021 te organiseren. De leden kunnen dan de jaarstukken bespreken en vast stellen. Het bestuur zal dan ook de voorgang van onze activiteiten toelichten.

We zullen de leden ruimschoots op tijd informeren over de geplande datum.

 

Het bestuur van

JEK