slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Alle nieuwsberichten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

De Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje en PEUF zoeken samen met ondernemers in  Jirnsum naar oplossingen voor transportschaarste voor Zon op Dak.

Een groot gedeelte van Friesland heeft te maken met een tekort aan ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor kunnen veel zonneprojecten niet doorgaan. In Jirnsum heeft het bedrijventerrein It String ook te maken met dit probleem. Doordat Liander geen transportindicatie kan afgeven, kan er door de ondernemers geen subsidie aangevraagd worden voor zonnepanelen en blijven de daken op het bedrijventerrein leeg.

Het zou zonde zijn als

 

Omdat we liever fysiek dan digitaal met onze leden willen communiceren heeft het bestuur besloten de  jaarvergaderingen van 2019 en 2020 te combineren en na de zomervakantie 2021 te organiseren. De leden kunnen dan de jaarstukken bespreken en vast stellen. Het bestuur zal dan ook de voorgang van onze activiteiten toelichten.

We zullen de leden ruimschoots op tijd informeren over de geplande datum.

 

Het bestuur van

JEK