slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Project Zon op alle daken van It String

Alle nieuwsberichten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Update 2021-10-20. Vanwege te lage netwerk capaciteit van Liander en een andere prioriteits stelling bij de Gemeente Leeuwarden heeft JEK helaas de ondernemers moeten informeren om verder onderzoek te stoppen. 

************************

De Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje en PEUF zoeken samen met ondernemers in  Jirnsum naar oplossingen voor transportschaarste voor Zon op Dak.

Een groot gedeelte van Friesland heeft te maken met een tekort aan ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor kunnen veel zonneprojecten niet doorgaan. In Jirnsum heeft het bedrijventerrein It String ook te maken met dit probleem. Doordat Liander geen transportindicatie kan afgeven, kan er door de ondernemers geen subsidie aangevraagd worden voor zonnepanelen en blijven de daken op het bedrijventerrein leeg.

Het zou zonde zijn als

hierdoor de energietransitie en de verduurzaming van de betreffende bedrijven stil komt te liggen. Op de meeste daken liggen nu nog geen zonnepanelen, terwijl dit wel mogelijk is. JEK (de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje) heeft samen met de Ondernemingsvereniging Jirnsum en PEUF (Projectbureau Energie Uitvoering Friesland) de handen ineen geslagen om via een Pilotproject te onderzoeken of er een creatieve oplossing mogelijk is om de lege daken toch te benutten voor zonne-energie.

Door het energieverbruik ter plekke in kaart te brengen zijn er wellicht mogelijkheden om toch een gedeelte van de daken met zonnepanelen vol te leggen.

Er zal samen met de net beheerder Liander en de betreffende bedrijven, gekeken worden naar een slimme manier om opgewekte stroom op het bedrijventerrein ook ter plekke te gebruiken. Op het bedrijventerrein zijn een aantal grote energieverbruikers gevestigd, waardoor er mogelijkheden zijn om de zonnestroom ter plekke te gebruiken. Zo nodig kunnen vormen van opslag in het pilotproject betrokken worden.

Om toch stappen te kunnen zetten en de energietransitie verder te brengen zullen we buiten de gebaande paden moeten wandelen. Via dit Pilotproject gaan we in samenwerking op zoek naar een manier waarop we toch door kunnen gaan met het benutten van de lege daken. De PEUF zal zich inzetten als verbinder om zo de genoemde problemen op te lossen.