slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Wijkgerichte energiebesparing

Alle nieuwsberichten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Proefproject Wijkgerichte energiebesparing Slinke en Gravinnewei (SliGra)

In Coronatijd hebben veel activiteiten op een laag pitje gestaan, zo ook het initiatief van JEK om een proefproject te starten voor wijkgerichte energiebesparing.

Maar 8 september was het dan eindelijk zover dat we een tiental geïnteresseerde bewoners van de SliGra in het Kattehûs, volgens de RIVM richtlijnen, konden informeren over onze ambitie.

De avond werd geopend met een introductie van Christian waar kort de pijlers van JEK aan bod kwamen, samen met de historie van dit proefproject. Ook vertelde hij waarom JEK eerst wil inzetten op energiebesparing.

Daarna heeft Rutger Melein verteld waarom we denken dat we het best op de SliGra kunnen beginnen en heeft hij laten zien wat de belangrijke factoren zijn die bijdragen aan energiebesparing. (klik hier voor de presentatie).

Aansluitend heeft Hidde samen met zijn broer Rutger, vaak ondersteund door vader Jan, zeer enthousiast verteld over alle besparingsacties die hij in zijn huis heeft doorgevoerd. Veelal relatief eenvoudige ingrepen, maar met aantoonbaar (er zijn veel metingen gedaan) resultaat.

Hidde is daardoor in staat geweest om zijn energierekening te verlagen, maar - waar hij eigenlijk het meest enthousiast over was - is tegelijkertijd ook het wooncomfort enorm toegenomen.

De toehoorders stelden veel vragen. Hieruit bleek wel dat er veel belangstelling is voor dit thema. We hebben de avond afgerond met de samenstelling van een werkgroep en afgesproken om binnenkort verder met elkaar te spreken.

Wordt vervolgd!