slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Jaarvergadering JEK

Alle nieuwsberichten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Definitieve agenda voor de algemene ledenvergadering

Datum: 13 oktober 2021
Locatie: De 2 Gemeenten
Inloop: 19:00
Start Deel 1: 19:30 JEK leden
Inloop Deel 2: 20:45
Start Deel 2: 21:00 Alle belangstellenden

De avond zal uit 2 delen bestaan, waarbij het 1e deel voor de JEK leden is en het 2e deel voor alle belangstellenden.


Deel 1 – 19:30 (JEK leden)

- Opening / Mededeling
- Presentatie Jaarverslag 2019 en 2020
- Presentatie Financieel Jaarverslag 2019 en 2020
- Vaststellen van Huishoudelijk regelement (HHR)
- Benoemen Kas controle commissie
- Rooster van Aftreden

Deel 2 – 21:00 (alle belangstellenden)

- Jaarplan 2021/2022 + Oproep voor meedoen bestuur en/of werkgroepen
- Wat is doel van de avond: contact met de bevolking
- Isolatie en besparing:
   + Proef project Slinke Gravinnewei - Praktijkvoorbeeld
   + Tjalling Reitsma – Over het financiële aspect van Isolatie en besparing (www.tjallingreitsma.nl)

Afsluiting