slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Wijkgerichte energiebesparing

Alle nieuwsberichten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

In een vorig nieuwsbericht heeft u kunnen lezen over de oprichting van de werkgroep “Duurzaam SliGra” - een proefproject op de Slinke en Gravinnewei - die zich richt op wijkgerichte energiebesparing.

Deze werkgroep heeft een aantal enthousiaste bijeenkomsten gehad, totdat Corona weer roet in het eten gooide. Hierdoor heeft de groep uit naam van Sligra helaas nog geen plannen kunnen delen met de buurt.

Gelukkig heeft dit een aantal leden van de groep er niet van weerhouden om zelf een 7-tal huishoudens bij elkaar te krijgen om collectief de kruipruimte van hun woning te laten isoleren!

Zodra de werkgroep weer bijeen kan komen, zullen zij de buurt gaan informeren over hun plannen en ook mensen gaan benaderen die geïnteresseerd zijn in collectieve besparingsacties.

Bent u geïnteresseerd? Mail ons op .

Drocom