slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Update JEK bestuur

Alle nieuwsberichten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons gehoord hebt. Uit de geluiden in het dorp zou je kunnen opmaken dat wij als bestuur weinig doen, maar het tegendeel is het geval. Zoals u wellicht weet hebben we een flinke klap gehad met het overlijden van onze voorzitter Jaap Goos  en niet lang daarna met het overlijden van onze secretaris Reiner Yntema. Uiteraard hebben die gebeurtenissen de nodige impact gehad op ons als bestuur.

Inmiddels is het bestuur aangevuld met Willy de Jong en Hans van Reenen en is de draad weer opgepakt.

Met het deels nieuwe bestuur hebben we eerst pas op de plaats gemaakt: we hebben geïnventariseerd  en onderzocht wat de situatie is waar we nu voor staan, wat we tot nu toe hebben gedaan en wat het effect daarvan is. Op basis van die analyse willen we een plan van aanpak opstellen voor 2023.  De missie van de JEK blijft een bijdrage leveren aan het behoud van een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen’. We willen dat vooral bereiken door Jirnsum duurzaam en onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, o.a. van belang omdat we in 2030 van het huidige aardgas af moeten zijn.

Die verduurzaming zou kunnen worden bereikt met het Isoleren van panden, zonnepanelen, windmolens, hydrothermiek en biovergisting. Daarbij doen zich echter de nodige complicaties voor[i]: voor een deel een kwestie van geld (isoleren is gewoon duur en het is niet altijd duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor leningen en subsidies), voor een deel een kwestie van techniek (bijvoorbeeld het overbelaste netwerk) en voor een deel ambtelijke traagheid, bijvoorbeeld de provinciale overheid die weinig meewerkt.

Bovenstaande maakt dat het bestuur van de JEK zich in 2023 vooral zal richten op:

  • de mogelijkheden van isolatie en de financiering daarvan.
  • preventie, ‘op wat je niet gebruikt hoef je niet te bezuinigen’.
  • een vervolg van het zeer geslaagde project met kinderen van de basisschool.
  • Omdat mobiliteit een groot deel vormt van onze ecologische voetafdruk en het Openbaar Vervoer verder afneemt, onderzoeken of er belangstelling is voor 1 of meerdere elektrische deelauto’s voor het dorp.

Verder blijven wij telkens kijken naar alle opties en hoe die zich ontwikkelen, maar richten wij ons vooral op alles wat nu al binnen ons bereik en uitvoerbaar is.

Met energieke groet,

Willy, Hans, Katrin,Tamir, Kees, Christian