slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Jaarvergaderingen 2019 en 2020

Alle nieuwsberichten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

 

Omdat we liever fysiek dan digitaal met onze leden willen communiceren heeft het bestuur besloten de  jaarvergaderingen van 2019 en 2020 te combineren en na de zomervakantie 2021 te organiseren. De leden kunnen dan de jaarstukken bespreken en vast stellen. Het bestuur zal dan ook de voorgang van onze activiteiten toelichten.

We zullen de leden ruimschoots op tijd informeren over de geplande datum.

 

Het bestuur van

JEK