slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Alle nieuwsberichten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Ja u leest het goed, JEK is vanaf vandaag ook te volgen via Facebook!

www.facebook.com/JEKEnergie

FacebookLike

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door u snel aan te melden!

Vanaf januari 2022 verhoogt de Rijksoverheid de subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen en (hybride) warmtepompen. Woningeigenaren kunnen hiervoor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) gebruiken. Voor zakelijke gebruikers geldt de verhoging van de subsidiebedragen alleen voor warmtepompen.

Klik hier om het hele bericht te lezen.

Installateurs ISDE

Vandaag heeft minister Ollongren het nationaal isolatieprogramma gepresenteerd. Voor dit programma werd op Prinsjesdag 514 miljoen euro gereserveerd. Het nationaal isolatieprogramma biedt mogelijkheden voor zowel eigenaren van koopwoningen als huurhuizen om de woning beter te isoleren. 

Zo worden de succesvolle regelingen ISDE (voor woningeigenaren) en SEEH (voor Vereniging van Eigenaars) voortgezet en gaat het subsidiepercentage omhoog. Via gemeenten wordt ingezet op het isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen en het helpen van lagere inkomens bij het isoleren van de woning. Met dit programma wordt invulling gegeven aan een eerder geuite wens van de Tweede Kamer.

Verder lezen, klik hier.

Proefproject Wijkgerichte energiebesparing Slinke en Gravinnewei (SliGra)

In Coronatijd hebben veel activiteiten op een laag pitje gestaan, zo ook het initiatief van JEK om een proefproject te starten voor wijkgerichte energiebesparing.

Maar 8 september was het dan eindelijk zover dat we een tiental geïnteresseerde bewoners van de SliGra in het Kattehûs, volgens de RIVM richtlijnen, konden informeren over onze ambitie.

De avond werd geopend met een introductie van Christian waar kort de pijlers van JEK aan bod kwamen, samen met de historie van dit proefproject. Ook vertelde hij waarom JEK eerst wil inzetten op energiebesparing.

Daarna heeft Rutger Melein verteld waarom we denken dat we het best op de SliGra kunnen beginnen en heeft hij laten zien wat de belangrijke factoren zijn die bijdragen aan energiebesparing. (klik hier voor de presentatie).

Aansluitend heeft Hidde samen met zijn broer Rutger, vaak ondersteund door vader Jan, zeer enthousiast verteld over alle besparingsacties die hij in zijn huis heeft doorgevoerd. Veelal relatief eenvoudige ingrepen, maar met aantoonbaar (er zijn veel metingen gedaan) resultaat.

Hidde is daardoor in staat geweest om zijn energierekening te verlagen, maar - waar hij eigenlijk het meest enthousiast over was - is tegelijkertijd ook het wooncomfort enorm toegenomen.

De toehoorders stelden veel vragen. Hieruit bleek wel dat er veel belangstelling is voor dit thema. We hebben de avond afgerond met de samenstelling van een werkgroep en afgesproken om binnenkort verder met elkaar te spreken.

Wordt vervolgd!

Update 2021-10-20. Vanwege te lage netwerk capaciteit van Liander en een andere prioriteits stelling bij de Gemeente Leeuwarden heeft JEK helaas de ondernemers moeten informeren om verder onderzoek te stoppen. 

************************

De Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje en PEUF zoeken samen met ondernemers in  Jirnsum naar oplossingen voor transportschaarste voor Zon op Dak.

Een groot gedeelte van Friesland heeft te maken met een tekort aan ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor kunnen veel zonneprojecten niet doorgaan. In Jirnsum heeft het bedrijventerrein It String ook te maken met dit probleem. Doordat Liander geen transportindicatie kan afgeven, kan er door de ondernemers geen subsidie aangevraagd worden voor zonnepanelen en blijven de daken op het bedrijventerrein leeg.

Het zou zonde zijn als