slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

over ons

Over ons

ontstaan van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

 De oprichting van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje is een initiatief geweest van Plaatselijk Belang Jirnsum.  De Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje U.A. (JEK) is officieel opgericht op  22 februari 2019.

wat willen wij

Ons Jirnsumer steentje bijdragen aan het leefbaar houden van onze aarde, door te zorgen voor minder opwarming. Een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

Lokaal eigendom en zeggenschap over de productie en levering van energie en besteding van eventuele opbrengsten aan lokale maatschappelijke initiatieven.

hoe doen we dat

Door beperking van CO2 uitstoot door:

 • Eigen productie van groene energie, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op daken van particulieren en ondernemers.
 • Voorlichting en advies voor de Jirnsumer ondernemers en bewoners.
 • Niemand hoeft van ons onmiddellijk van het aardgas af, maar we willen wel zoveel mogelijk besparen op energieverbruik, dus minder verbruik van elektriciteit en aardgas met behoud van comfort!
 • Bevorderen van een kringloop (circulaire) economie, dus het hergebruik van spullen, materialen en grondstoffen.

 

acties om onze doelen te realiseren

 • Voorlichtingsbijeenkomsten en demonstratieprojecten organiseren
 • Per straat of wijk bewoners ondersteunen bij een gezamenlijk aanpak van besparing en isolatie van hun woningen.
 • Collectieve inkoop van zonnepanelen voor particulieren.
 • Het realiseren van een zgn. postcoderoosproject.
 • Levering van gas en elektriciteit door ons eigen energiebedrijf “Energie van Ons”
 • Samenwerken met Jirnsumer verenigingen, stichtingen en ondernemers.
 • Op verzoek, ondernemers ondersteunen bij het voorbereiden van het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen. (procedures, subsidies en financiering).

Prioriteiten en acties

Prioriteiten en acties JEK 2021

Om onze doelstellingen richting 2030 te realiseren, ondernemen we voor de korte en middellange termijn de volgende acties:

Voor particulieren:

 • Het bevorderen van het plaatsen van zonnepanelen op particuliere woningen door gezamenlijke inkoop van PV panelen in samenwerking met lokale installateurs.
 • Het starten van een postcoderoos project op basisi van de nieuwe regeling 2021 
 • Het ondersteunen van een besparingsactie en met name isolatie van woningen per straat of wijk. Bewoners hebben hierbij het voortouw, JEK geeft hierbij ondersteuning op het gebied van coördinatie, overleg, inhuur deskundigheid, inzet van een warmtecamera.

Voor ondernemers:

 • Het bevorderen van het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. JEK kan hierbij ondersteunen in de voorbereidingsfase op het gebied van o.a. sterkteberekeningen, vergunningen, subsidies, verzekeringen, overleg met Liander als netbeheerder etc. 

Voorlichting:

 • In samenwerking met de basisscholen een project organiseren over energie en energiebesparing
 • Het verzorgen van een (digitale) nieuwsbrief.

Algemeen:

 • Het opstellen van een lange termijnvisie om Jirnsum energieneutraal te maken om in beeld te brengen wat daarvoor nodig is aan besparing en opwekking en welke tussenstappen we kunnen gaan maken.