slideshow over ons

Voor een leefbare omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen

Subsidies

Subsidies

Subsidies voor energiebesparing en energieopwekking

 

Rijksoverheid

 

Provincie Fryslân heeft aanvullende subsidieregelingen op bovenstaande Rijksregeling zoals:

  • subsidie op  energiebesparingsmaatregelen eigen huis       

Voor meer informatie: https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/extra-tegemoetkoming-voor-woningeigenaren-provincie-fryslan_22393.html

 

  •  Daarnaast geeft de provincie Fryslân een korting van 0,5% op de rente van een energiebesparingslening

Voor meer informatie: https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/energiebespaarlening_22396.html#:

 

Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden kunt u benaderern via het https://energieloketleeuwarden.nl/nieuws/ voor informatie over gemeentelijke subsidies, advies en het afsluiten van leningen voor verduurzaming van uw woning.